O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 16.12.2014 r.

RZD.5130.47. 2014[5]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK

Na podstawie art. 49 oraz art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 13.11.2014 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 16.01.2015 r., z uwagi na konieczność analizy zebranych materiałów dowodowych w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej zabytku.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. a/a

Opracowała: mgr Agnieszka Skowron

Skip to content