W 2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

W 2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

  • Fundacja Karolat – Strona internetowa zamku w Siedlisku – 1 000 zł;
  • PTTK Oddział Ziemi Międzyrzeckiej – Zabytki drewniane naszej ojcowizny – konkurs plastyczny i kronikarski połączony z rajdem turystycznym – 1 500 zł;
  • Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych – Linia kolejowa Skwierzyna – Stare Bielice. Kolejowy Bauhaus w Polsce”. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu. Prace studialne zakończone publikacją – 8 000 zł;
  • Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – Obchody 150 rocznicy urodzin Henrego van de Velde – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 10 000 zł;
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – Wydanie X tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 5 000 zł;
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: konferencja naukowa „60 lat służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej” – 14 500 zł;

Skip to content