Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę osób, które spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Więcej…

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę osób, które spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Więcej…

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 17.06.2008

Skip to content