Ogłoszenie

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2023 r. zostało przyznanych 6 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:  

  • oferta nr 1 złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim – zadanie:   „Leksykon biskupów lubuskich”  – 3 000 zł; 
  • oferta nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK – zadanie: „wydanie posesyjnej publikacji  Jazz w pałacach, dworach i …– 7 000 zł;
  • oferta nr 3 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej  – zadanie: „wydanie posesyjnej publikacji “Gmina Kożuchów w przeszłości część III”” – 6 000 zł;
  • oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – zadanie:  Konferencja “Inspiracje Henry’ego van de Velde”” – 8 000  zł
  • oferta nr 5 złożona przez Fundację Pałac Bojadła – zadanie:  „Koncert muzyki baroku misyjnego (boliwijskiego) w pałacu Bojadła” – 5 000  zł
  • oferta nr 6 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza – zadanie:  „wydanie przewodnika archeologicznego “Archeologiczne wędrówki po Zielonej Górze” – 6 000  zł
  • oferta nr 8 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich  – Oddział Lubuski – zadanie:  Konferencja „70-lecie służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej” – 5 000  zł

Jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych.

Skip to content