RZD.5133.8.2023 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

Lp.Miejscowość:Gmina:Obiekt:Adres:Nr działki:
1ŁazZabóraleja wielogatunkowadroga do dawnej przeprawy, droga gminna 007003F, droga gminna wewnętrzna186, 31/1, 340/1
2Drągowina – KotowiceNowogród Bobrzańskialeja klonowo-dębowapoczątek ok. 950m za ostatnimi zabudowaniami Drągowiny, koniec przy rozjeździe dróg na Kotowice i Przybymierz droga powiatowa 1183F425,489
3SterkówNowogród Bobrzańskialeja jesionowaul. Jesionowa, droga powiatowa 1172F104/1
4BuchałówŚwidnicaaleja kasztanowcowapn.-zach. część wsi, przy domu nr 48F, droga gminna 001211F220,221
5LipnoŚwidnicaaleja dębowana pn. od domu nr 46, droga gminna 006067F, droga leśna76, 67/5
6Grabowiec-LetnicaŚwidnicaaleja robiniowadroga powiatowa 1178F214
7PiaskiŚwidnicaaleja klonowaod domu nr 18 do DK 27 droga gminna 006070F432/2, 424/1, 419/2
8OstrzyceTrzebiechówaleja lipowadroga powiatowa 1192F426
9Podlegórz-RadowiceTrzebiechówaleja gruszowadroga powiatowa 1198F384/1
10TrzebiechówTrzebiechówaleja lipowo-klonowaaleja na osi pałac-kościół droga wojewódzka 278, droga powiatowa 1199F152/9, 152/6, 152/7
11TrzebiechówTrzebiechówaleja dębowadroga do leśniczówki “Paronówka”, droga leśna316/1, 325/6
12Leśniów Wielki-ŁagówCzerwieńskaleja dębowo-klonowadroga krajowa 32322, 361, 176/1
13SycowiceCzerwieńskaleja klonowawyjazd w kierunku Krosna Odrzańskiego, droga wojewódzka 276347
14NietkowiceCzerwieńskaleja topolowadroga do przeprawy przez Odrę, droga gminna 001260F635
15Nietkowice-BędówCzerwieńskaleja olszowaok. 0,5 km za Nietkowicami do przejazdu kolejowego, droga wojewódzka 278514, 516, 549
16CzerwieńskCzerwieńskaleja lipowaul. Kolejowa, droga gminna 100403F251
17CzerwieńskCzerwieńskaleja lipowaRynek, droga gminna 100414F335, 340, 605
18CzerwieńskCzerwieńskaleja klonowaul. Składowa droga gminna36/1
19CzerwieńskCzerwieńskaleja dębowadroga wojewódzka 281153/1, 366
20CzerwieńskCzerwieńskaleja lipowaul. B. Chrobrego droga wojewódzka 279267/1, 335, 340
21KargowaKargowaaleja głogowo-jarzębinowaul. kpt. Więckowskiego droga gminna 101304F665
22DąbrówkaKargowaaleja lipowadroga wojewódzka 313149, 76
23KlenicaBojadłaaleja jesionowawzdłuż drogi nad stawem, droga gminna 000542F, droga gminna wewnętrzna983/1, 1010/3
24Smolno WielkieKargowaaleja kasztanowcowadroga gminna439, 354
Skip to content