RZD-G.5140.34.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej

Zgodnie z § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56),  w związku z art. 22 ust. 2 Ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku- kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu zlokalizowanego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, na działce nr 92, w miejscowości Strzelce Krajeńskie, w Strzelce Krajeńskie, w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Skip to content