RZD.5133.98.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1szpaler dębów Województwo Lubuskie  BrodyBieczdroga wojewódzka nr 289638/1
2aleja lipowa  LubskoLubskoul. Emilii Plater, kanał wodny (kanał ceglany)127
3aleja dębowo-lipowa  LubskoLubskoul. Głowackiego114
4aleja lipowa  LubskoLubskodroga wojewódzka nr 287, ul. Poznańska110, 111
5aleja lipowaLubskoLubskodroga wojewódzka nr 287, ul. Wrocławska412/1, 516, 517
6aleja topolowaLubskoLubsko Górzyndroga wojewódzka 287212, 1408/4, 1408/3, 1408/1, 1078
7aleja drzew owocowych – aleja jabłoniowa  LubskoMierkówdroga powiatowa 1131F279/1
8aleja drzewLubskoStara Wodadroga wojewódzka nr 289196/1
9aleja lipowo-dębowa  LubskoTuchola Żarskadroga wojewódzka nr 289279/1
10aleja dębów czerwonych  JasieńZabłociedroga wojewódzka nr 289361/1
Skip to content