RZD.5133.58.2022[4] – zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków:

1. zespołu linii kolejowej relacji Wrocław Muchobór nr 275 na odcinku Leszno Górne – Gubinek, gminy: Gubin o st. miejskim, Gubin (gmina wiejska), Żary o st. miejskim, Żary (gmina wiejska), Brody, Lubsko, Jasień, Żagań o st. miejskim, Żagań (gmina wiejska), powiaty: żagański, żarski i krośnieński,

2. zespołu linii kolejowej relacji Jelenia Góra – Żagań nr 283 na odcinku Łozy – Żagań, gminy: Żagań o st. miejskim, Żagań (gmina wiejska), powiat żagański,

3. zespołu linii kolejowej relacji Wolsztyn – Żagań nr 371 na odcinku Kolsko – Żagań, gminy: Żagań o st. miejskim, Żagań (gmina wiejska), Kożuchów, Nowa Sól o st. miejskim, Nowa Sól (gmina wiejska), Otyń, Kolsko, Brzeźnica, powiaty: nowosolski i żagański.

Skip to content