RZD.5133.68.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku

Zamiar włączenia 3 kart alei drzew z terenu gminy Niegosławice do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja dębowa  NiegosławiceGościeszowicegłówna droga, droga gminna 003604F230
2aleja dębowa  NiegosławiceGościeszowiceprzy posesji nr 160, droga gminna 003638F702
3aleja kasztanowcowa  NiegosławicePrzecławdroga od szkoły na pd., droga gminna724/1

Skip to content