RZD.5133.65.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku

Zamiar włączenia 5 kart alei drzew z terenu gminy Szprotawa do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1aleja lipowa  SzprotawaSzprotawaul. Niepodległości, droga gminna 103531F335
2aleja lipowaSzprotawaSzprotawaul. Przejazdowa, droga powiatowa 1061F200 43/1
3aleja klonowaSzprotawaPolkowiczkiboczna droga przy posesji nr 9, droga gminna bez numeru124 48
4aleja klonowa  SzprotawaSiecieborzycealeja od pałacu, droga gminna bez numeru852
5szpaler lipowy  SzprotawaDzikowicedroga do stacji kolejowej, droga powiatowa 005903F330/4
Skip to content