RZD.5133.63.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku

Zamiar włączenia 10 kart alei drzew z terenu miasta Żagań i gminy Żagań do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1szpaler platanowy  ŻagańŻagańul. Wojska Polskiego, skwer miejski994/1
2szpaler klonowyŻagańŻagańul. Strumykowa, droga gminna 104682F174/2 3391/2
3aleja lipowaŻagańŻagańdroga przez las przy pomniku poległych w I wojnie światowej, droga leśna, Nadleśnictwo Lipinki3909
4aleja lipowaŻagańŻagańdroga na pd. zach. od pomnika Powstańców Wielkopolskich, droga gminna 104733F i leśna, Nadleśnictwo Lipinki1660/1 3919
5szpaler lipowyŻagańŻagańPlac Orląt Lwowskich, droga gminna 104654F2444 3961/11
6aleja lipowaŻagańŻagańul. Bema, droga do dawnej papierni, droga gminna 104706F1660/4
7szpaler lipowyŻagańŻagańul. R. Traugutta i ul. Bolesława Kędzierzawego, drogi gminne: 104687F, 104626F2438 3961/10 2422 2440
8aleja lipowa  ŻagańŻagańul. Koszarowa, droga gminna 104632F2437/2
9aleja wielogatunkowaŻagańŻagańul. Bema, między ul. Piastowską a ul. J. Kochanowskiego, droga gminna 104603F1842 2399/2
10aleja lipowa  ŻagańChrobrówgłówna droga, droga krajowa 12207/5
Skip to content