ZAWIADOMIENIE o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45

www.lwkz.pl; e-mail serkretariat.zgora@lwkz.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka

RZD.5133.4.2022[5]

ZAWIADOMIENIE

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków

karty ewidencyjnej zabytku

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarządzeniem nr 2/2022 [WEZ] z dnia 14 kwietnia 2022 r. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – archeologiczno-lądowego – Piaski 1 (AZP 63-12/78), relikty kościoła z okresu późnego średniowiecza/nowożytności, zlokalizowanego na działkach geodezyjnych oznaczonych numerami: 133, 134, 432/1, 433/1 (obręb 080907_2.0007), gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie.

a/a oprac., AAda., 14.06.2022 r.

Skip to content