ZARZĄDZENIE NR 3/2022 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.3.2022

ZARZĄDZENIE NR 3/2022

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Pełne zarządzenie

Skip to content