ZAWIADOMIENIE O WYŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

Gorzów Wlkp., 09.08.2021 r.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierów Gdyńskich 75

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 7200 521, fax  95 7200 346

www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

RZD-G.5140.7.2021

Z A W I A D O M I E N I E

O WYŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU

Z WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56), w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – obory nr 2 z dawnego zespołu folwarcznego, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64/20 w miejscowości Policko, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki.

Skip to content