O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

RZD.5130.47. 2014[20]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY, W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM Z URZĘDU POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK

      Działając na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23, t. j.), w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że ze względu na konieczność właściwego przeanalizowania sprawy zostanie ona rozpatrzona w terminie do 14.09.2016 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) Opracowała: K. Idryjan, 5.08.2016 r.

Skip to content