ZAWIADOMIENIE w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                       Zielona Góra, 19.05.2021
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl; e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka
RZD.5133.40.2021[4]

ZAWIADOMIENIE
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków
karty ewidencyjnej zabytku

    Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 710 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarządzeniem z dnia 14.05.2021 r. karty ewidencyjnej zabytku –  alei dębowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 65/1 w miejscowościach Polanowice-Sękowice, gmina Gubin, powiat krośnieński.

Skip to content