OBWIESZCZENIE

                                                                                                    Zielona Góra, dnia 28 kwietnia 2021 r.
ZA.5132.23.2020 [29]

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10§ 1 oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759 roku na terenie dzisiejszych miejscowości Pałck i Głogusz, stanowiska archeologicznego Pałck 6 (AZP 58-14/45) oraz reliktów pomnika upamiętniającego wydarzenie,

Pełne obwieszczenie

Skip to content