ZARZĄDZENIE NR 10/2019

LWKZ 110.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 10/2019
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE


z dnia 14 maja 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości
określającej zasady prowadzenia rachunkowości
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie nr 10

Skip to content