ZARZĄDZENIE NR 3/2019

LWKZ.110.3.2019


ZARZĄDZENIE NR 3/2019
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie nr 3

Skip to content