LWKZ.110.9.2018 ZARZĄDZENIE NR 9/2018

LWKZ.110.9.2018

ZARZĄDZENIE NR 9/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie 9

Skip to content