OGŁOSZENIE

Zielona Góra, dnia 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od organu termin wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zostaje przesunięty na 27.04.2018 r.

Skip to content