LWKZ.110.3.2017 Zarządzenie nr 3/2017

LWKZ.110.3.2017

Zarządzenie nr 3/2017
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Zarzadzenie_3_2017.pdf

Skip to content