Rok: 2012

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 27.01.2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dniem 1 stycznia 2013 r. wnioski dotyczące terenu powiatu zielonogórskiego należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze , ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 27.01.2012

W 2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

W 2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające

Skip to content