OBWIESZCZENIE

Zielona Góra, dnia 10.02.2011 r.

RZD.4201-164/09 [7]
Nr rej. L-392/A

OBWIESZCZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza, że Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, decyzją z dnia 21 stycznia 2011 r., znak: DOZ-OAiK-6700/562/10-[ML/106/10], utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.04.2010 r., znak: RZD.4201-164/09 [5], wpisującą do rejestru zabytków pod numerem L-392/A, historyczny układ urbanistyczny miejscowości Otyń, gmina Otyń, powiat nowosolski.

aa 0763

Skip to content