Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Referenta ds. obsługi sekretariatu W Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej…

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Referenta ds. obsługi sekretariatu W Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej…

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 03.04.2008

Skip to content