Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Więcej…

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Więcej…

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 21.05.2008

Skip to content