Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji :

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji :

Skip to content