Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko księgowego w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Administracji.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko księgowego w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Administracji.

Skip to content