Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. Więcej…

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. Więcej…

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 27.05.2008

Skip to content