INFORMACJA – PODPISANIE UMOWY

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: 180 kompletów kart architektury i budownictwa oraz 120 kompletów kart zabytków ruchomych Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 5 lipca 2006 r. podpisał umowę na wykonanie ww. zamówienia z konsorcjum Dokumentacja Zabytków 2006, w skład którego wchodza: Katarzyna Kiełczewska, Katarzyna Adamek-Pujszo, Agnieszka Dębska oraz Monika Edyta Drozdek, a którego pełnomocnikiem jest Katarzyna Kiełczewska- Lider konsorcjum, adres do korespondencji: ul. Koscielna 4b/20, 68-130 Gozdnica.

Leave a Reply

Skip to content